TIETOA JA OHJEITA JOHTAJILLE
Tälle sivulle on koottu ohjeita, hyödyllisiä linkkejä ja lomakkeita johtajatehtävissä toimiville Suuntatytöille sekä yhteistyökumppaneille.

JOHTAMINEN KASUISSA

Kalevan Suuntatytöissä johtajatehtävissä toimivat aikuisten lisäksi samoaja- ja vaeltajaikäiset nuoret. Nuori aloittaa johtajanpolkunsa yleensä tarpojavartion vartionjohtajana osana samoajan ikäkausiohjelmaa. Sudenpentulaumoja vetävät akelat ja seikkailijajoukkueita johtavat sammot ovat aikuisia (yli 22-vuotiaita) johtajia. Akelat ja sammot kuitenkin mielellään ottavat avukseen nuoria johtajia. Lisäksi yhteisten tapahtumien suunnittelu ja johtaminen ovat osa jokaisen johtajanpolkua. Nuorille johtajille soveltuvia muita pestejä ovat esimerkiksi kalustonhoitoon tai tiedotukseen liittyvät pestit. Kokemuksen ja iän karttuessa hallituspaikat tai esimerkiksi sihteeriys tulevat ajankohtaisiksi. Lippukunnanjohtajan ja ikäkausivastaavien pestit vaativat myös kuitenkin 18 vuoden iän. Itselleen sopivia pestejä voi etsiä pestikuvauksista, joissa selvitetään tarkemmin, mitä tehtäviä kuhunkin pestiin kuuluu.

Mikäli aika ei meinaa riittää virallisen pestin hoitamiseen, myös pienempien koulutuksellisten kokousten vetäminen tai ihan vain leireille osallistuminen ovat aivan yhtä lailla johtajana toimimista ja erittäin tärkeää apua viikottaisessa toiminnassa mukana oleville johtajille. 


KOULUTUKSET

Tavoitteena on, että jokainen johtajapestissä toimiva olisi kouluttautunut pestinsä mukaisesti. Koulutusvastaava laatii jokaiselle johtajalle yhdessä johtajan kanssa oman pestilähtöisen koulutussuunnitelman.

Jokaisen johtajatehtävissä toimivan tulisi käydä Kasukka-johtajakoulutus, joka täydentää samoajaikäisille tarkoitettua ryhmänohjaajakoulutusta (ROK). Johtajakoulutuksessa käsitellään lippukunnan rakennetta, toimintaa, arvoja, perinteitä sekä muita johtajuuteen liittyviä asioita, kun taas ROKilla keskitytään yleisellä tasolla tarpojatoiminnan toteuttamiseen käytännössä. Lisäksi johtajien olisi suotavaa suorittaa Hämeen Partiopiirin järjestämät Sinikettu- ja Hopeakettu-erätaitokurssit sekä SPR:n Ensiapu 1 -kurssi.

Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus on pakollinen kaikille ryhmänjohtajatehtävissä toimiville sekä kaikille yli 18-vuotiaille johtajille. Koulutuksen pohjalla on Turvallisesti yhdessä -ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuutta partiossa.

Partiojohtaja-peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajien ja aikuisten hoidettavia pestejä lippukunnnassa. Lippukunta suosittelee vahvasti, että kaikki 18-vuotiaat johtajat olisivat suorittaneet tai suorittamassa pj-peruskurssin loppuun.


Valkijärven kämpän varauksia hoitavat Valkijärven Venlat ja kalustolainoja koordinoivat kalustonhoitajat. Valkijärven kämpän ja kaluston varauslistat löytyvät Kasujen omalta Drivelta. Varausten mukaan Valkijärven avain toimitetaan toimistolle varausta alustavalla viikolla ja haetaan pois seuraavan viikon aikana. Kalustonhoitaja tulee tarvittaessa avaamaan kalustoa.

Seurakunnan tilat tulee olla varattuna aina, kun tiloja käytetään. Viikottaisia kokouksia varten tilavaraukset tehdään kollektiivisesti elokuussa, mutta tilapäistapauksissa tilavaraukset tulee tehdä joka kerralle erikseen. Tilavaraukset hoidetaan seurakuntasihteeri Heli Turpeisen kautta. Leirikeskusten varaukset hoitaa Soila Muurikainen - muista leirikeskusvarauksia tehdessäsi sanoa, että olette seurakunnan lippukunta, ja kysyä aina sisäisen hinnan sekä mitä varaukseen kuuluu. Tieto seurakuntien leirikeskuksista ja varauksista löytyy osoitteesta www.tampereenseurakunnat.fi/leirikeskukset. Kirkon ja leirikeskusten avainasioita hoitaa Sanna Heinonen Seurakuntien talolla osoitteessa Näsilinnankatu 26, 9 krs. Seurakunnalla on myös lainattavissa kalustoa (erityisesti pj-telttoja, kaminoita, lumikenkiä,...), ja kalustovaraustiedustelut voi osoittaa seurakunnan kalustonhoitaja Petri Ruohoselle. Kanootteja voi tiedustella seurakunnan talonmies Miikka Jokelalta. Seurakunnan partiotyöntekijä Kati Arppe auttaa kaikissa seurakuntaan liittyvissä asioissa tarvittaessa. Seurakunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @ evl.fi. 


KULUKORVAUSTEN HAKEMINEN

Kulukorvauksia voi hakea lippukunnalta toimittamalla asiaankuuluva kulukorvauslomake kuitteineen lippukunnan rahastonhoitajalle. Suuntatyttöjen omiin tapahtumiin liittyviin kuluihin haetaan korvausta omilla lomakkeillaan (KaSu) ja Kasukka-yhteistyönä järjestettyihin tapahtumiin omilla lomakkeillaan (Kasukka). Kulukorvauslomakkeet Kalevan Karhujen omiin tapahtumiin löytyvät täältä. Hakemukset täytetään ja palautetaan saman käytännön mukaisesti.

Pdf-muotoisen lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin, liitteeksi käyvät joko alkuperäiset kuitit tai skannatut kuittikopiot.  Word-muotoisen lomakkeen voi tallentaa koneelle ja täyttää sähköisesti, liitteeksi kelpaavat skannatut kuittikopiot. Tukea lomakkeiden täyttöön antaa Kasukka-rahastonhoitajamme Merja Tenhunen. Paperisen hakemuksen voi tuoda johtajistoon, sähköisen hakemuksen voi toimittaa rahastonhoitajalle suoraan sähköpostin välityksellä. Jokainen kulukorvaushakemus käsitellään lippukunnan johtajistossa ennen maksuun laittoa.


OHJEET SÄHKÖISEEN KULUKORVAUKSEN HAKEMISEEN

1.  Hae alta tarvittava kulukorvaushakemus word-muodossa ja tallenna koneelle
 
2.  Täytä lomake (Huom! Lomakkeella ilmoitetaan myös tili, jolle summa kirjataan, tapahtuman luonteen mukaisesti:
     tilikartalla on eritelty omat tilinsä Kasu- ja Kasukka-toiminnalle)
 
3.  Tallenna hakemus pdf-muotoon
 
4.  Kuvaa kuitit tai skannaa pdf-tiedostoksi
 
5.  Lähetä hakemus kuittiliitteineen rahastonhoitajalle osoitteeseen merja.tenhunen @ elisanet.fi
 
6.  Säilytä alkuperäisiä kuitteja, kunnes saat kuittauksen hakemuksen saapumisesta
 
Jos kuittien kuvaus tai skannaus ei onnistu, toimita alkuperäiset kuitit hakemuksineen seuraavaan johtajistoon.