LIPPUKUNTA

Partiolippukunta Kalevan Suuntatytöt on Kalevan alueella toimiva tyttölippukunta, jonka jäsenmäärä on noin 100. Jäsenistömme asuu laajalla alueella ympäri Itä-Tamperetta, erityisesti Kalevassa, Tammelassa, Petsamossa ja Kissanmaalla.

Kalevasta löytyy partiotoimintaa koko perheelle, sillä alueella toimii myös veljeslippukuntamme Kalevan Karhut. Yhteistyö Karhujen kanssa onkin tiivistä. Kasukka-toiminnan puitteissa järjestetään muun muassa perhe- ja aikuispartiotoimintaa, leirejä, partiotaitokisoja, vaelluksia, johtajahuoltoa ja johtajakoulutusta.

Kalevan Suuntatytöt kuuluu Hämeen Partiopiiriin ja Tampereen Partiolaisiin. Taustayhteisönämme toimii evankelisluterilainen Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta.

LOISTAVA LIPPUKUNTA

Keväällä 2015 Hämeen Partiopiiri myönsi Kalevan Suuntatytöille Loisto-lippukuntatunnustuksen, ja se uusittiin ensimmäisen kerran keväällä 2018 ja toisen kerran keväällä 2021. Loisto on osoitus lippukunnan toiminnan laadusta. Loiston myöntäminen perustuu lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laadun arviointiin suhteessa partion kasvatustavoitteisiin ja arvopohjaan, partio-ohjelmaan ja partiomenetelmään. Arvioinnin pohjana on joukko kriteereitä, jotka liittyvät yhteisöllisyyteen ja yksilöllisyyteen, partio-ohjelman toteuttamiseen, laadukkaaseen johtamiseen sekä lippukunnan viestintään ja organisointiin.

KALEVAN SUUNTATYTÖT RY YHDISTYKSENÄ

Kalevan Suuntatytöt ry:n toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt. Seuraavan toimintavuoden raameista päätetään marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa, ja edellisen vuoden toiminta käsitellään maaliskuisessa kevätkokouksessa. Kaikilla lippukunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus vuosikokouksissa, mutta äänioikeus on ainoastaan yli 15-vuotiailla jäsenillä.

Syyskokous valitsee hallituksen, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallitus vastaa lippukunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Kuukausittain kokoontuva johtajisto käsittelee menneitä ja tulevia tapahtumia käytännön tasolla. Johtajistossa myös keskustellaan ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista, jotta ryhmänjohtajat ovat ajan tasalla lippukuntaa koskevista asioista.

Lippukunnanjohtaja vastaa lippukunnan toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Hän johtaa puhetta hallituksen ja johtajiston kokouksissa. Lippukunnanjohtajan apulainen hoitaa lippukunnanjohtajan pestiä hänen ollessa estynyt. Sihteeri taas pitää kirjaa niin vuosikokouksista kuin hallituksen ja johtajiston kokouksista. Rahastonhoitaja huolehtii lippukunnan rahaliikenteestä ja hoitaa esimerkiksi tapahtumalaskutuksen ja kurssimaksut.

Lippukunta noudattaa toiminnassaan GDPR-tietosuojaperiaatteita. Pyydettäessä jäsen saa tarkasteltavakseen omat henkilötietonsa tai itseään koskevan otteen kokouspöytäkirjasta.