TUKEA PARTIOTOIMINTAAN

Meille on tärkeää, että partion harrastaminen olisi mahdollista kaikille lapsille ja nuorille. Niinpä Suuntatytöt ja Suomen Partiolaiset tarjoavat erilaisia tukimuotoja taloudellisen tuen tarpeessa oleville perheille.


JÄSENMAKSUVAPAUTUS

Jäsenmaksusta voi hakea vapautusta taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein suoraan Suomen Partiolaisilta. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Vapautusta haetaan sähköisellä lomakkeella tyypillisesti syyskuussa. Hakemus tulee kuitenkin jättää ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää, eikä maksettuja jäsenmaksuja palauteta.

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Palveluun kirjaudutaan omalla PartioID:llä. Tarkempia tietoja mm. kuluvan vuoden hakuajasta ja ajantasainen linkki sähköiselle hakemuslomakkeelle löytyy Suomen Partiolaisten nettisivuilta.


MAKSUVAPAUTUS LIPPUKUNNAN TAPAHTUMISSA

Lippukunnalta voi hakea alennusta tai vapautusta partiotapahtuman osallistumismaksusta, mikäli perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne (esim. velat, pienet tulot/työttömyys, äkilliset muutokset perheen tilanteessa ja mahdolliset muut seikat) sitä edellyttää. Maksuvapautus haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemuksen voi lähettää lippukunnanjohtajalle sähköpostitse viimeistään neljää päivää ennen tapahtuman viimeistä ilmoittautumispäivää. Hakemus käsitellään luottamuksellisesti Kalevan Suuntatytöt ry:n hallituksen kesken ja päätös tehdään sähköisesti ja siitä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Avustushakemuslomake


STIPENDIT JA APURAHAT ISOMPIIN PARTIOTAPAHTUMIIN

Suurissa tapahtumissa, kuten jamboreilla, on käytössä omat tavat hakea tukea leirimaksuun. Tukimuotoja voi olla esimerkiksi stipendi, josta tiedotetaan tapahtuman sivuilla. Tuki tulee hakea järjestävän tahon ohjeiden mukaan hyvissä ajoin. Erilaisilta säätiöltä on myös mahdollista hakea apurahoja kansainväliseen partiotoimintaan Suomen Partiolaisten kautta.


LIPPUKUNNAN YLEINEN TUKI KISA- JA KURSSIMAKSUISSA

Sudenpentutapahtumia lippukunta tukee aina pentuekohtaisella maksulla. Sama koskee seikkailijakisoja (vartiokohtainen maksu). Osallistujat maksavat näin ollen vain osallistujakohtaisen maksun ja kuljetuksen. Tarpojien taitopäivillä lippukunta hoitaa puolet maksusta.

Lippukunta tukee jäsenen kouluttautumista maksamalla osan tai koko kurssimaksun. Johtamiskoulutukset korvataan kokonaan ja taitokoulutuksista puolet. Ehtona tuelle on, että kurssi suoritetaan hyväksytysti loppuun asti.

Selvitäthän ajoissa mahdollisen tuen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ota tarvittaessa yhteyttä ryhmänjohtajaan tai pestijohtajaan.