TOIMINTA

Kasuissa perinteiset partiotaidot yhdistyvät aktiiviseen kaupunkilaiselämään. Meillä opitaan erilaisia käytännön taitoja ja yhteiskunnan toimintaa: Liikutaan luonnossa vaeltaen, hiihtäen, meloen ja pyöräillen. Osataan ensiapua, suunnistetaan, laitetaan ruokaa retkikeittimillä tai nuotiolla ja yövytään laavussa. Leikitään, tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin kaukaisista maista.

Toiminnan tukipilarina toimivat viikottaiset kokoukset ja vuoden mittaan järjestetään useita viikonloppuretkiä sekä muuta yhteistä toimintaa. Järjestämme monia tapahtumia myös yhteistyössä veljeslippukuntamme Kalevan Karhujen kanssa niin sanottuna Kasukka-yhteistoimintana. Kasukka-toiminnan puitteissa järjestetään muun muassa leirejä, partiotaitokisoja, vaelluksia, johtajahuoltoa ja johtajakoulutusta.

Osallistumme lisäksi säännöllisesti Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin ikäkausitapahtumiin, koulutuksiin, partiotaitokisoihin ja leireille. Suuntatytöt osallistuvat yhdessä Karhujen kanssa myös piirileireille ja Finnjamboreille. Osallistumme myös Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan tapahtumiin.

Syksyisin toimintamme alkaa elokuussa perinteisellä Aloituskokouksella, jossa muistellaan yhdessä mennyttä kesää, katsotaan tulevaan ja päätetään syksyn kokousajat. Syys-lokakuu on yleensä partiota parhaimmillaan, kun kokouksissa lähdetään metsään, opetellaan peruserätaitoja, järjestetään ryhmien omia retkiä ja osallistutaan partiotaitokisoihin. Syksyllä ryhmät järjestävät omia retkiään erityisesti omalla kämpällämme Valkijärvellä. Lokakuussa voidaan lisäksi järjestää kaikkien ikäkausien yhteinen lippukuntaretki.

Lokakuussa käynnistyy myös vuosittainen perinteinen partiolaisten adventtikalenterien myyntikampanja, joka jatkuu aina joulukuulle asti. Tällöin partiolaiset ympäri Suomen myyvät adventtikalentereita erilaisissa tapahtumissa, ovelta ovelle ja kauppojen auloissa. Parhaat myyjät palkitaan palkinnoin ja tonttumerkein. Lisää tietoa joulukampanjasta löytyy kampanjan omilta sivuilta.

Syyskausi päättyy joulukuun alkupuolella järjestettävään jouluiseen lupauksenantojuhlaan. Juhlassa ikäkaudet antavat partiolupauksensa, jaetaan merkkejä ja virittäydytään joulutunnelmaan. Joulun välipäivinä osallistumme vielä Tampereen seurakuntien järjestämään Ekotekoon, jossa talkoilemme koko perheen voimin ympäristön hyväksi keräämällä ja kierrättämällä Kalevankankaan hautausmaalle tuotujen joulukynttilöiden roskat.

Keväisin toiminta käynnistyy jälleen loppiaisen jälkeen. Talvikaudella Suuntatyttöjen toiminta painottuu viikottaisiin kokouksiin ja se on myös johtajille hyvää aikaa kouluttautua. Tammi-helmikuun ohjelmassa voi olla Kasukka-talvileiri, jolla harjoitellaan vaativampia talvierätaitoja.

Partioviikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, jolla on Pyhän Yrjön päivä, Yrjön nimipäivänä eli 23.4. Kalevassa Yrjönpäivää vietetään vaihtelevasti joko yhteisen Yrjönpäiväjuhlan tai partioaiheisten aktiviteettien muodossa. Partioperinteitä kunnioitetaan myös toukokuun alussa järjestettävässä Hämeen Partiopiirin kevätparaatissa.

Toukokuussa päätetään kulunut partiovuosi. Tällöin osallistutaan vielä viimeisiin partiotaitokisoihin, järjestetään ohjelman päätöstapahtumat ikäkausissa ja uuteen ikäkauteen siirtyville partiolaisille on omat siirtymätapahtumansa. Toukokuun lopussa järjestetään usein myös koko lippukunnan yhteinen retkipäivä ja talkoillaan Valkijärven kämpällä.

Kesäisin partiotoimintakin hiljenee, mutta edessä on kuitenkin partiovuoden kohokohta eli kesäleiri! Karhujen leirialueella Kangasalan Saarijärvellä pidettävällä leirillä vietetään perinteistä kesäleirielämää: rakennetaan leiri eli pystytetään pj-teltat ja rakennetaan rinkkatelineet, uidaan, melotaan, kokoonnutaan iltaisin leirinuotion ääreen ja käydään päiväretkillä tai haikilla. Juhlavuosina kesäleiri järjestään Kalevan Karhujen leiripaikalla Kolarin Luosussa, jonka aikana leirin ohjelmaan kuuluu myös useamman yön vaellus Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

Kalevan Suuntatytöissä toimintaa järjestetään viidessä ikäkaudessä: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Aikuiset yli 22-vuotiaat johtajat mahdollistavat partiotoimintaa nuorille ja tukevat heitä partiopolullaan.

Alta löytyvät lyhyet kuvaukset kunkin ikäkauden toiminnasta. Lisää tietoa ikäkausien ohjelmasta ja aktiviteeteista löytyy Suomen Partiolaisten ohjelmasivustolta.

SUDENPENNUT

Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat laumoissa. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen akela. Viikoittaisissa laumailloissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta muun muassa ensiavun antamista, nuotion sytyttämistä sekä luonnossa liikkumista. Kaikki tehdään yhdessä lauman kanssa aikuisen opastuksella.

Sudenpennuilla on omia retkiä ja he osallistuvat myös piirin järjestämiin sudenpentukilpailuihin ja sudenpentutapahtumiin. Ohjelmassaan sudenpennut tekevät jälkiä, jotka koostuvat askeleista. Toimintavuoden aikana tehdään noin 6 - 10 jälkeä. Kun jälki on tehty kokonaan, sudenpentu saa kankaisen jälkimerkin paitaansa ommeltavaksi. Jälkien suorittamista tukee “Sudenpennun jäljet” -tehtäväkirja.

SEIKKAILIJAT

Seikkailijat ovat 10-11-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijat muodostavat joukkueen, jonka johtajana toimii aikuinen sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan toimia pienryhmien vartionjohtajana. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja, osallistuvat partiotaitokisoihin ja retkeilevät paljon. Seikkailijoille tulee tutuksi niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin.

Ohjelmasssan seikkailijat suorittavat puoli vuotta kestäviä ilmansuuntia: pohjoinen, etelä, länsi ja itä. Seikkailijat suorittavat myös taitomerkkejä monista erilaisista aiheista, esimerkkeinä bittinikkari, sääntuntija ja kotiseutu. Seikkailijat suunnistavat, tekevät ruokaa trangialla ja oppivat sytyttämään nuotion, tekemään solmuja ja köytöksiä sekä antamaan ensiapua.

TARPOJAT

Tarpojat ovat 12-14-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat viikoittain vartion kokouksiin. Kokouksia johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja. Tarpojissa sovelletaan seikkailijoissa opittuja taitoja. Tarpojien kaikessa tekemisessä korostuu yhdessä tekeminen, kehittyminen ja elämykset.

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokainen tarppo huipentuu majakkaan, jossa käytetään hyödyksi harjoiteltuja taitoja. Jatkotarppojen avulla tarpojaohjelma jatkuu kolmannenkin vuoden, jonka aikana syvennetään jo tehtyjen tarpon taitoja.

Tarpojaohjelmaan kuuluu lisäksi koko ikäkauden tarpojatapaamiset eli KITTit, joiden myötä tarpojat pääset tapaamaan muita samanikäisiä nuoria, tyttöjä ja poikia. KITT voidaan järjestää myös veljeslippukunnan tai alueen muiden lippukuntien kanssa yhteistyössä.

Lisäksi tarpojaikäkauteen kuuluu pieniä johtajaharjoituksia, kuten aktiviteetin vetäminen seikkailijoille.

SAMOAJAT

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita nuoria. Samoajat toimivat vartioissa, jonka suosituskoko on 4-8 samoajaa. Samoajilla on myös omaa toimintaa, mutta olennaisena osana ikävaihetta on johtamisharjoittelu.

Samoajien ohjelma koostuu aktiviteeteista, jotka jakautuvat aihealueittain taskuihin. Viiden pakollisen taskun (meripartiolaisilla lisäksi kuudes Försti-tasku) lisäksi ohjelma koostuu 15 teemataskusta, joista jokaisesta tehdään yksi aktiviteetti vuodessa. Samoaja toimii vuorollaan samoajavartionsa vartionjohtajana, vertaisjohtajana.

Olennainen osa samoajien ohjelmaa on ryhmänohjaajakoulutus eli ROK. ROKkiin kuuluu vähintään puolen vuoden mittainen johtamisharjoittelu tarpojien, seikkailijoiden tai sudenpentujen johtajana. Samoajaikäiset toimivat jo Suuntatyttöjen johtajistossa.

VAELTAJAT

Vaeltajat ovat 18-21-vuotiaita nuoria aikuisia. Vaeltajat toimivat pienissä 3-4 hengen vartioissa, jonka keskuudesta vartio valitsee yhden jäsenen vartionjohtajakseen. Vaeltajien toiminnan painopisteenä on henkilökohtainen kasvu ja yhä vastuullisempiin tehtäviin siirtyminen.

Ohjelmassaan vaeltajat suorittavat nelivuotisen vaeltajaikäkauden aikana 37 rastia eli aihealuetta, joista valitaan kustakin vähintään yksi aktiviteetti. Aktiviteetteja suoritetaan yksin tai yhdessä vaeltajavartion kanssa. Vaeltajaikäkausi alkaa Suomi-projektilla ja huipentuu ulkomailla tehtävään ulkomaanprojektiin. Ikäkauden aluksi vaeltaja suunnittelee oman vaelluskarttansa, johon hän valitsee tehtävät aktiviteetit ja aikatauluttaa ne ottaen huomioon myös oman elämänsä muutokset.

Yhtenä pakollisen rastina vaeltajien ohjelmaan kuuluu myös partionjohtajaperuskurssin suorittaminen, johon kuuluu yhtenä osana partiotapahtuman järjestäminen.

Vaeltajaikäiset voivat toimia lippukunnassa jo vaativissa johtajatehtävissä, kuten retkenjohtajana, akelana/sampona/luotsina tai lippukunnan hallinnollisissa pesteissä.

AIKUISPARTIO

Kasukka-yhteistoimintana järjestettävässä aikuispartiossa opetellaan ja kerrataan partio- ja retkeilytaitoja rennossa meiningissä ryhmän jäsenten toiveiden mukaisesti. Aikuispartioon ovat tervetulleita lippukuntien johtajien lisäksi partioharrastuksesta kiinnostuneet huoltajat, jotka pääsevät samalla tutustumaan partiotoimintaan. Aikuispartioryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

PERHEPARTIO

Perhepartio tarjoaa perheen pienimmille mahdollisuuden partiomaiseen toimintaan. Perhepartio on tarkoitettu alle kouluikäisille (0-7-vuotiaille) partiolaisille huoltajineen. Kerran kuussa järjestettävät kokoontumiset antavat mukavia hetkiä leikkien, oppien ja seikkaillen luonnon äärellä. Kalevassa perhepartio järjestetään Kasukka-yhteistyönä.